10.10.07

Αναμονή μου

αναμένω.
Σε σχήμα απόλυτου
αυγού
εγώ.
Μαζί με τα χρυσά
σαντάλια
μου.
Εσύ
δεν πρέπει να ξέρεις
μόνο
να διαισθάνεσαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: