12.3.08

Η θεμελίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ δασκάλου και μαθητή

Σε ξέρω και μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μόνος σου.

Όταν με χρειαστείς, θα είμαι δίπλα σου.

Θα είμαι πάντα διαθέσιμος για σένα.

Θα σε βοηθήσω μόνο, όταν μου το ζητήσεις και σε πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: