Το παλιό γραμμόφωνο (στις 78 στροφές)
Το παλιό γραμμόφωνο 1

Tito Rodriguez :
1. Hernando's Hideaway
2. A Little bit of Mambo


Το παλιό γραμμόφωνο 2

Woody Herman :
1. No time
2. Four Brothers 


Το παλιό γραμμόφωνο 3

1. Ray Andrade: Wailana
2. The King’s Men: Pecos bill
Andrew Sisters: 
3. I want to go back to Michigan 
4. Alexander's Ragtime Band


Σχόλια