΄΄Χωρίς συντηρητικά΄΄
Απολεσθέντες στίχοι και κείμενα…
 

Πίνεται παγωμένο !


Κατεβαίνει εδώ και αναγιγνώσκεται :

https://www.slideshare.net/ssuser6c17b6/ss-80584204

https://www.scribd.com/document/361032313/Χωρίς-συντηρητικά

Σχόλια